اخذ نمایندگی

شرایط اولیه جهت اخذ نمایندگی
سابقه فعالیت مناسب : داشتن جواز کسب و فعالیت درحوزه فروش تایر حداقل به مدت 7سال، فروش موثر در تمامی انواع تایرها (مانند: رادیال سواری، رادیال باری، راه سازی و صنعتی، تایرهای بایاس تجاری و …).

خوش نامی و اعتبار : فعالیت در اتحادیه، شرکت تعاونی، خوش نامی در بازار، برخورد مناسب با مشتریان، فعالیت در انجمن ها و سایر فعالیت های اجتماعی.

عملکرد مالی : خوش حسابی، گردش مالی مناسب، توانایی خرید منظم حداقل یک سبد بایاس و یک سبد رادیال سواری.

داشتن اطلاعات فنی : داشتن اطلاعات فنی در مورد تایر و خودرو، توانایی بررسی عیوب تایر و تشخیص منشاء بروز عیب.

خرید منظم و طبق برنامه : توانایی تهیه برنامه پیش بینی خرید و خرید از شرکت مطابق برنامه.

مالکیت و موقعیت فروشگاه : مالکیت قطعی فروشگاه، دسترسی مناسب،درمعرض دید یودن،حضور در بازار های اصلی توزیع در منطقه فعالیت، حضور در خیابان اصلی، کف فروشگاه تمیز و ترجیحا سنگ شده.

چیدمان و تبلیغات فروشگاهی : تمیزی و مرتب بودن فروشگاه، چیدمان مناسب تایرها در داخل فروشگاه و پشت ویترین، وجود قفسه بندی مناسب داخل فروشگاه و رعایت تمامی نکات بهداشتی.

وضعیت انبارش : کف انبار تمیز و ترجیحا سنگ، سیمان یا آسفالت، ترجیحا استفاده از انبار مسقف، عدم مجاوت تایرها با انواع مواد نفتی، حلال، اسید، باتری و …، دارا بودن سیستم و تجهیزات اطفاء حریق و کپسول اتش نشانی، چیدمان مناسب تایرها، جابجایی مناسب تایرها، داشتن وسایل و تجهیزات تایرهای سنگین همانند بالابر و لیفتراک، رعایت قوانین موجود در مورد حداکثر تعداد تایری که میبایستی روی هم چیده شود، استفاده از کامپیوتر و نرم افزارهای مجاز کنترل موجودی و صدور فاکتور و حواله های خروج انبار.

کلمپ کششی 40323-431-40341

این نوع کلمپ ها در نوع کارایی شباهت زیادی با چفت و بست های صنعتی دارند و تفاوت آن در تحمل نیرو و تحمل وزن

کلمپ عمودی 101A

کلمپ عمودی در سایزهای مختلف در بازار عرضه میگردد و با توجه به انداره و توانایی کلمپ 101 از کوچکترین و یکی از پرکاربردترین از