یراق آلات جانبی

یراق آلات جانبی قابل عرضه در مجموعه ابزارگسترصنعتی بیشتر یراق آلات صنعتی شامل میشود که بیشتر صنعتگران در تامین آن دچار مشکل میشوند و شامل انواع قفل های استیل و کروم در صنایع مختلف می باشد.