چفت و بست گالوانیزه معمولی

انواع کلمپ صنعتی ساده

چفت های ساده صنعتی در مدل های : چفت ارتشی ، کلمپ سرخم، چفت هفت رنگ ، چفت متوسط میله کوتاه و چفت متوسط میله بلند